แรงงานไทย กับงานผลไม้ป่า ในต่างแดน

หลายปีที่ผ่านมานี้ ผู้ใช้แรงงานในไทยได้ให้ความสนใจกับการเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ และมีแนวโน้มความต้องการที่จะไปทำงานนี้มากขึ้นทุกปี โดยช่วงเวลาที่ใช้เก็บคือ ช่วงเดือน กรกฏาคม-กันยายน ของทุกปี โดยประเทศที่มีผลไม้ป่าและเปิดรับแรงงานไทย ได้แก่ประเทศ สวีเดน-ฟินแลนด์ โดยได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้เข้าประเทศนี้ว่า แรงงานไทยกว่า 5,254คน สร้างรายได้กว่า 618ล้านบาท แยกเป็นประเทศฟินแลนด์ 182,655,000 บาท และประเทศสวีเดน 435,686,720บาท

โดยการไปทำงานนี้จะมีบริษัทตัวแทน มากมายที่ทำเรื่องประสานงานให้กับผู้ใช้แรงงาน

โดยผลไม้ป่าที่ใช้เก็บขายกันได้แก่ต้นเบอร์รี่ มีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ผลเล็ก มักขึ้นในป่าธรรมชาติ ตามพื้นที่ลาดชันที่มีอุณหภูมิต่ำ โดยจำนวนผลไม้ป่านี่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆด้วยว่าเอื้อต่อการเจริญเติบโตไหม เพราะผลไม้ที่จะเก็บนั้นเป็นผลไม้ป่า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่แบบที่ปลูกเองแล้วดูแลรอการเก็บเกี่ยว การเก็บผลเบอร์รี่คนงานต้องระวังไม่ให้ช้ำ ต้องใส่บู๊ท ใส่หมวกมีตาข่ายคุมหัวกันยุง

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือน เป็นช่วงเก็บคลาวด์เบอร์รี่ คนไทยชอบเรียกว่าหมากเหลือง เบอร์รี่ชนิดนี้มีจำนวนไม่มาก ต้องเก็บทีละลูก แต่ราคาสูงถึงประมาณ 8-10 ยูโรต่อกิโลกรัม

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน เป็นช่วงเก็บบลูเบอรี่คนไทยชอบเรียกว่าหมากดำ และลินง่อนคนไทยชอบเรียกหมากแดง มีจำนวนมากที่สุด ราคาอยู่ประมาณ 1.5-2.4ยูโรต่อกิโลกรัม


บลูเบอรี่(หมากดำ)

ขอบคุณภาพจาก https://somsak.forumth.com/t357-topic


ลินง่อน(หมากแดง)

ขอบคุณภาพจาก https://somsak.forumth.com/t357-topic


การทำงานจะใช้รถร่วมกันในการเดินทาง ไปกันเป็นกลุ่มใช้การเดินเก็บในป่าตั้งแต่ตีห้าถึงสอง-สามทุ่ม จากนั้นก็ต้องแบกผลไม้กลับมาที่รถเพื่อกลับที่พัก เป็นงานที่หนักแล้วยังต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในต่างแดนอีกด้วย

ในส่วนการคิดรายได้ ในแต่ละวันเมื่อเดินทางกลับถึงที่พัก หรือแคมป์ ก็จะนำผลไม้ป่าที่เก็บมาได้ชั่งน้ำหนักแล้วทำการจดน้ำหนักไว้ แล้วบริษัทนำไปคิดราคาให้ ซึ่งราคาซื้อขายนั้นจะขึ้นอยูกับผลิดในแต่ละปี แต่ละพื้นที่และความต้องการของตลาดในปีนั้นๆ

#แรงงาน #งานเก็บผลไม้ #คนไทยในต่างประเทศ #สบาย777

4 views