เตรียมตัวอย่างไร? ไปทำงานอิสราเอล

แรงงานต่างชาติในประเทศอิสราเอลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสายอาชีพแรงงาน ซึ่งประชากรในประเทศไม่ต้องการทำ และทางการอิสราเอลได้รับแรงงานต่างประเทศใน 4 ประเภทกิจการเท่านั้น ได้แก่ ภาคงานเกษตร , ภาคการก่อสร้าง , ภาคงานบริการ (ดูแลคนชราและผู้พิการ) และภาคอุตสาหกรรมบริการ และร้านอาหาร


โดยมีสัดส่วนดังนี้

  • ภาคเกษตร แรงงานไทยถือครองตำแหน่งงานในสาขานี้มากที่สุดถึงกว่าร้อยละ 95

  • ภาคบริการและร้านอาหาร ในอิสราเอล คนไทยครองตำแหน่งเป็น Chef และ Cook มากที่สุดถึงร้อยละ 95 ในร้านอาหารไทย จีน และญี่ปุ่น

  • ภาคก่อสร้าง แรงงานชาติโรมาเนีย จีน และตุรกีถือครองตำแหน่งมากที่สุด

  • ภาคดูแลคนชราและผู้พิการ แรงงานฟิลิปปินส์ถือครองตำแหน่ง ร้อยละ 95

แรงงานไทยได้เข้าไปทำงานในประเทศอิสราเอลตั้งแต่ ปี 2523 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและการจ้างแรงงานของกระทรวง ดังนี้

1.การรับแรงงานต่างชาติของอิสราเอลต้องผ่านการพิจารณาของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านนั้นก่อน

2.การให้วีซ่าแรงงานต่างชาติ หลักการคือให้วีซ่าแก่นายจ้าง โดยในใบอนุญาตทำงานซึ่งประทับอยู่ในหนังสือเดินทางของคนงานจะระบุชื่อนายจ้างไว้

3.งานที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำ 4 ประเภทที่กล่าวมา ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทวีซ่าได้

4.ระยะเวลาที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานในประเทศอิสราเอลคือ 5 ปี โดยให้วีซ่าต่อปี

5.ต้องจ่ายภาษีรายได้ ขึ้นอยู่กับรายได้ในแต่ละเดือน ประมาณร้อยละ 10-27 ของเงินรายได้ต่อเดือน

6.กฎหมายอิสราเอลให้ความคุ้มครองแรงงานต่างชาติเท่าเทียมกับแรงงานอิสราเอลทุกประการ

ด้านค่าใช้จ่าย ในการ เดินทางไปทำงานประเทศอิสราเอล โดนใช้จำนวนเงินประมาณ 65,250 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ซึ่งได้แก่
  1. ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น พวกค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทาง ค่าการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

  2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงประเทศอิสราเอลแล้ว ตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอล ประมาณ 37,000 บาท

เห็นการจ่ายภาษีที่หลายช่องทางแล้วบางคนอาจเกิดความเสียดายรายได้ที่ต้องจ่ายออกไป วันนี้เรามีของมาแจกฟรี สบาย777 เกมสล็อตออนไลน์ โดยเขาแจกเครดิตฟรีให้เพื่อนๆ แรงงานไทยในอิสราเอล ฟรีๆ สมัครรับ50 กรอกโค้ดแนะนำรับเพิ่ม50 และยังมีมิชชั่นแจกฟรีอีกเพรียบ ห้ามพลาดตามมาเลย สบาย777 คลิกที่ https://www.sabai777.net/


8 views